Jenta og Fyret Maleri

Jenta og Fyret Maleri

En ung jente løper i sanddynene.

Etter at Norge ble okkupert, minela tyskerne hele den norske kysten, fra sør til nord. Omkring 130.000 miner ble senket i sjøen. De ble også gravd ned på strendene og ved militæranlegg.

Etter at krigen var over, overtok norske myndigheter kartene som en del av kapitulasjonsavtalen. Dermed hadde man oversikt over hvor minene befant seg. Sommeren 1946 fortsatte tyske soldater mineryddingen, etter en militær avtale mellom Norge og Tyskland.

Det ligger fortsatt igjen flere titalls-tusen miner fra krigen langs norske strender og i sjøen. De utgjør en trussel mot både mennesker og miljø. Høsten 2016 startet Forsvarets Forskningsinstitutt et prosjekt for å kartlegge alle krigsetterlatenskapene, slik at de kan fjernes.

Signert
Innrammet
Teknikk
Opplag
Selected
Selected
Maleri
1
Format
Format
68 cm
76 cm
Motivformat
Motivformat
60 cm
69 cm
Museumsglass
Museumsglass
Ramme
Ramme

Dersom du er i nærheten av oss leverer vi det personlig hjem til deg. Om du er lenger unna, vil vi sørge for forsvarlig og varsom transport.

Detaljer 525 000 kr
- 1 +