Maleri Studie til Fiskere i Nordlandsbåt

Maleri Studie til Fiskere i Nordlandsbåt

Maleriet viser møtet mellom de norske, trauste fiskerne og okkupasjonsmakten.

For fiskerne bød krigen på mange utfordringer. Farvannene langs kysten ble fylt med miner, havområder ble stengt for fiske, og det var mangel på drivstoff og nødvendig materiell.

Under krigen måtte nordmenn leve svært sparsommelig og alle dagligvarer ble rasjonert. I bystrøkene i Nord-Norge ble matmangelen spesielt merkbar. Det skyldtes blant annet den reduserte tilgangen til fisk.

Signert
Innrammet
Teknikk
Opplag
Selected
Selected
Maleri
1
Format
Format
98 cm
85 cm
Motivformat
Motivformat
90 cm
77 cm
Museumsglass
Museumsglass
Ramme
Ramme

Dersom du er i nærheten av oss leverer vi det personlig hjem til deg. Om du er lenger unna, vil vi sørge for forsvarlig og varsom transport.

Detaljer 472 500 kr
- 1 +