Maleri Studie til Gutta på Skauen

Maleri Studie til Gutta på Skauen

Det siste krigsåret ble det dannet mange grupper av Milorg-jegere i skogsområder, mest kjent som «Gutta på skauen». De fikk militær trening og ble tilført våpen og materiell.

Hverdagen besto av trening, venting og tungt fysisk slit. De bygget seg hytter, og jobbet for å skaffe forsyninger fra naturen, fra Hjemmefrontens forsyningstjeneste eller ved hjelp fra bønder og lokalbefolkning.

Signert
Innrammet
Teknikk
Opplag
Selected
Selected
Maleri
1
Format
Format
78 cm
67 cm
Motivformat
Motivformat
70 cm
59 cm
Museumsglass
Museumsglass
Ramme
Ramme

Dersom du er i nærheten av oss leverer vi det personlig hjem til deg. Om du er lenger unna, vil vi sørge for forsvarlig og varsom transport.

Detaljer 367 500 kr
- 1 +