Søster Anna Maleri

Søster Anna Maleri

Søster Anna er symbolet på individet som står opp imot krefter som vil utslette oss.

Teknikkene for total utslettelse ved luftangrep ble først testet ut under den spanske borgerkrigen gjennom den tyske bombingen av Guernica. Den 26. april 1937 var det nonnene i karmelittklosteret som først oppdaget flyene og slo alarm ved å ringe med klosterets kirkeklokker.

Maleriet kan gjenspeile scenen fra Den Himmelske Freds plass – mannen med plastposen som stopper stridsvognene.

 

Signert
Innrammet
Teknikk
Opplag
Selected
Selected
Maleri
1
Format
Format
81 cm
104 cm
Motivformat
Motivformat
73 cm
97 cm
Museumsglass
Museumsglass
Ramme
Ramme

Dersom du er i nærheten av oss leverer vi det personlig hjem til deg. Om du er lenger unna, vil vi sørge for forsvarlig og varsom transport.

Detaljer 577 500 kr
- 1 +